Tin được xem nhiều

24 November 2022 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BẢN THÂN
Lí thuyết mật mã Holland
Lý thuyết mật mã Holland (Holland codes) thuộc nhóm Lý thuyết đặc tính cá nhân và đặc điểm nghề, được phát triển bởi nhà tâm lý học John Holland (1919-2008). Ông được biết đến rộng rãi nhất qua nghiên cứu Lý thuyết lựa chọn nghề nghiệp...
09 June 2023 - PHÂN LUỒNG - HƯỚNG NGHIỆP
Diễn đàn khám phá thế giới nghề nghiệp cho học sinh THCS
“Con người làm nên giá trị nghề nghiệp chứ nghề nghiệp không làm nên giá trị con người… Em không giỏi về mấy môn Toán, Lý; em mạnh về các môn xã hội nên em chọn nghề thuộc nhóm này...” Nhi, một học sinh lớp 8 tại Lào Cai chia sẻ.
03 August 2023 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BẢN THÂN
CÁC NHÓM TÍNH CÁCH THEO TRẮC NGHIỆM CÁ TÍNH MBTI
Trắc nghiệm MBTI dựa trên 4 tiêu chí về tìm hiểu và nhận thức thế giới; quyết định và lựa chọn; xu hướng tư nhiên; cách thức hành động đã đưa ra 16 nhóm tính cách MBTI