GIỚI THIỆU HỢP PHẦN PHÂN LUỒNG HƯỚNG NGHIỆP

Phân luồng hướng nghiệp ở cấp trung học cơ sở là hoạt động định hướng giúp học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có hướng đi vào các luồng để tiếp tục học tập theo các chương trình giáo dục khác nhau hoặc tham gia vào thị trường lao động, tùy thuộc vào năng lực, sở trường, nguyện vọng của bản thân học sinh và điều kiện thực tế, nhu cầu nhân lực của xã hội.
Phân luồng hướng nghiệp nhằm định hướng cho học sinh lựa chọn hướng đi:

1) Phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng, hoàn cảnh và đặc điểm tâm sinh lý của của bản thân học sinh, tạo cơ hội cho họ tiếp tục học tập có hiệu quả;

2) Phù hợp với yêu cầu nhân lực của xã hội, của nền kinh tế;

3) Tạo điều kiện cho người học dễ dàng chuyển đổi giữa các chương trình giáo dục, rèn luyện kỹ năng học tập suốt đời, để có thể lựa chọn và theo đuổi con đường nghề nghiệp đúng đắn.

Website Phân luồng hướng nghiệp do Tổ chức cứu trợ Trẻ em phát triển trong khuôn khổ dự án được gắn vào chuyên mục “Hướng nghiệp tuyển sinh” của website Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai (sgddt.laocai.gov.vn). Website bao gồm các thư mục sau:

1. Thông tin dự án: Bao gồm các thông tin tổng quát về dự án và hợp phần phân luồng hướng nghiệp

2. Thế giới nghề nghiệp quanh ta: Bao gồm thông tin về các ngành nghề phổ biến và các ngành nghề có xu hướng phát triển tại địa phương và các khu vực lân cận. Các bạn trẻ có thể tìm hiều về tính chất và yêu cầu công việc cụ thể thông qua các tài liệu hay trải nghiệm với công nghệ thực tế ảo.

3. Hướng nghiệp: Bao gồm các công cụ giúp cho học sinh khám phá bản thân, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu của mình, và rèn luyện những kiến thức kỹ năng cần thiết để xác định và theo đuổi công việc mà mình mong muốn.

4. Thông tin cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Bao gồm thông tin đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các khu vực lân cận.

5. Góc giáo viên: Cung cấp cho giáo viên THCS và THPT các kỹ năng và kiến thức về hướng nghiệp cho học sinh, giáo dục định hướng.

6. Tuyển sinh: Bao gồm các tin bài thông tin tuyển sinh được cập nhật mới.