SỨC KHỎE - VỆ SINH VÀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

  • Mục tiêu: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm các vấn đề sức khỏe liên quan đến nước và vệ sinh của trẻ em thông qua việc cải thiện kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe và dinh dưỡng đối với tất cả mọi trẻ em.

  • Nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh và nước sạch trong trường học, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh, bếp ăn, lớp học, hỗ trợ khoan giếng nước sinh hoạt, cung cấp téc nước và máy lọc nước, làm hệ thống rửa tay ở các điểm trường

  • Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ nhà trường tổ chức XXX tiết dạy trải nghiệm/sự kiện truyền thông theo hình thức Rung Chuông Vàng để tăng cường kiến thức và thực hành vệ sinh dinh dưỡng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

    Biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và giảm rác thải nhựa đang là một những vấn đề đáng quan tâm hiện nay vì vậy chương trình tổ chức các sự kiện/cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ phụ huynh và cộng đồng về vấn đề này. Chương trình đã thiết kế các khóa học trực tuyến về chủ đề biến đổi khí hậu với các video dễ hiểu, trò chơi vui nhộn thân thiện với học sinh để trẻ có thể học thông qua chơi.