BẢO VỆ TRẺ EM

  • Mục tiêu: Giảm thiểu các hình thức xâm hại trẻ và thúc đẩy môi trường trường học, gia đình và cộng đồng an toàn cho mọi trẻ em.

  • Từ năm 2020, chương trình bắt đầu triển khai các hoạt động hợp phần Bảo vệ trẻ em tại 5 huyện dự án. Nhằm giúp cho bản thân trẻ có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân khỏi các hình thức tai nạn thương tích, chương trình tổ chức các sự kiện truyền thông với hình thức vui nhộn, thú vị, thu hút được số lượng lớn học sinh, phụ huynh và công đồng tham dự.

    Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức của cha mẹ về các vấn đề bảo vệ trẻ em và tập huấn cho giáo viên về sức khỏe tinh thần.

  • Trong năm 2023, chương trình dự kiến địa phương hóa và thử nghiệm bộ tài liệu cách tiếp cận chung về xây dựng trường học an toàn tại 02 trường dự án, qua đó sẽ đánh giá hiệu quả, sửa đổi và nhân rộng mô hình. Hoạt động góp phần đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc theo chủ trương của các cấp hiện nay.