SỨC KHỎE - PHÁT TRIỂN THANH THIẾU NIÊN

  • Mục tiêu: Tăng cường các cơ hội để thanh thiếu niên, bao gồm thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, có được giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi dậy thì đến tuổi trưởng thành khỏe mạnh và thành công.

  • Để tăng cường kiến thức, năng lực và kỹ năng của trẻ vị thành niên, chương trình hỗ trợ thành lập và tổ chức sinh hoạt định kỳ cho các câu lạc bộ thanh thiếu niên từ 10-14 tuổi trong nhà trường trung học cơ sở. Bên cạnh đó, chương trình còn in ấn tài liệu tập huấn, tập huấn cho giáo viên và người điều hành các câu lạc bộ.
    Ngoài ra, chương trình cũng thiết lập điểm cung cấp dịch vụ sức khỏe thân thiện với vị thành niên/thanh niên tại 15 trạm y tế xã/bệnh viện thuộc 5 huyện dự án nhằm hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc về vấn đề sức khỏe sinh sản và cung cấp các dịch vụ liên quan cho các bạn thanh thiếu niên.

  • Để thực hiện nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về những nhu cầu và quyền lợi của trẻ em trong những vấn đề về giới và phòng tránh tảo hôn, chương trình tổ chức chiến dịch truyền thông cộng đồng về quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống kết hôn sớm, lạm dụng trẻ em, bạo lực giới, cũng như tổ chức các tiết dạy trải nghiệm về chủ đề sức khỏe sinh sản vị thành niên tại toàn bộ các trường dự án. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi trực tuyến nhằm tạo môi trường học tập và giao lưu giữa các trường trong huyện về vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên cũng được tổ chức và đạt được hưởng ứng tích cực từ học sinh và giáo viên.