GIÁO DỤC

  • Mục tiêu: Tạo môi trường học tập bền vững, góp phần tạo điều kiện cho tất cả trẻ em từ 2 tới 11 tuổi được học tập và phát triển toàn diện.

  • Bộ tài liệu Tăng cường kỹ năng đọc viết cho học sinh tiểu học (LB) và Bộ công cụ Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen sớm với Đọc viết và Toán (RTL/ELM) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phát triển đã được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định quốc gia và chính thức trở thành các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên trong giáo viên cấp tiểu học và mầm non.

    Từ năm 2019 - 2022, BQLDA tỉnh Lào Cai phối hợp cùng chương trình tổ chức các khóa tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn nhân rộng cấp trường để nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc sử dụng bộ tài liệu, giúp giáo viên có thêm phương pháp giảng dạy cho trẻ hiệu quả, nâng cao chất lượng học tập của trẻ tại trường.

  • Song song với môi trường học tập tại nhà trường, chương trình cũng hỗ trợ thúc đẩy môi trường học tập tại nhà thông qua các buổi sinh hoạt hướng dẫn người chăm sóc trẻ hỗ trợ con học tại nhà (ở cả hai cấp học mầm non và tiểu học). Trong các buổi sinh hoạt, người chăm sóc trẻ được giới thiệu, hướng dẫn một số trò chơi đơn giản với con và khuyến khích chơi với con ở nhà, qua đó hỗ trợ con học tập tốt hơn, góp phần vào kết quả học tập của trẻ tại trường. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, BQLDA tỉnh Lào Cai phối hợp với chương trình phát triển hoạt động hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn con học tại nhà thông qua hệ thống tin nhắn SMS/Zalo.