PHÂN LUỒNG - HƯỚNG NGHIỆP

  • Mục tiêu: Nâng cao nhận thức và kỹ năng của thanh thiếu niên trong vùng dự án về hướng nghiệp để góp phần vào quá trình chuyển tiếp thành công từ tuổi dậy thì thành thanh niên trưởng thành.

  • Đây là một hợp phần mới của chương trình. Hợp phần bắt đầu triển khai năm vào năm 2020 với các hoạt động hỗ trợ nhà trường tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm trường nghề, tiết hướng nghiệp tại trường; hội nghị phân luồng - hướng nghiệp, từ đó giúp học sinh có cái nhìn toàn diện, hình thành được định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bản thân. Chương trình xây dựng tài liệu và tập huấn cho giáo viên phụ trách có kiến thức đúng về phân luồng - hướng nghiệp và có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại nhà.

    Ngoài ra, các giải pháp công nghệ (ứng dụng/app giới thiệu về các nghề nghiệp cơ bản BecaXR; website phân luồng hướng nghiệp của Sở và các khóa học kỹ năng thành công cho thanh thiếu niên) cũng được phát triển, giúp thanh thiếu niên chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin chính xác về hướng nghiệp trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.