TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Được thành lập vào năm 1919, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở 120 quốc gia toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai. Trên toàn thế giới, chúng tôi giúp trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và bảo vệ khỏi nguy hại. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể cho trẻ em – trong cuộc sống hàng ngày và những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai tất cả chúng ta.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với dự án dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa. Kể từ đó, chúng tôi đã mở rộng các chương trình, gồm sáu lĩnh vực chính: Giáo Dục, Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Bảo vệ Trẻ Em, Quản Trị Quyền Trẻ Em, Giảm Nghèo Cho Trẻ Em, Giảm Nhẹ Rủi Ro Thiên Tai và Ứng Phó Khẩn Cấp. Chúng tôi hiện có mặt ở 24 tỉnh trên cả nước với các văn phòng tại Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ hơn 150 nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý chương trình. Trong quá trình thực hiện các chương trình, chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội, khu vực tư nhân cũng như các viện nghiên cứu.

TẦM NHÌN

Một thế giới mà mọi trẻ em có quyền được sống còn, được bảo vệ, phát triển và tham gia.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em

SC tham vọng là đến năm 2030 sẽ đạt được các mục tiêu sau đây:

- SỐNG CÒN: Không trẻ em nào bị tử vong trước 6 tuổi vì những lí do có thể phòng tránh được.
- HỌC TẬP: Nơi trẻ em có được nền giáo dục cơ bản chất lượng
- ĐƯỢC BẢO VỆ: Bạo lực với trẻ em không còn được dung túng,

Cách Tổ chức Cứu trợ trẻ em cải thiện cuộc sống của trẻ em

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sử dụng phương pháp toàn diện để đạt được nhiều hơn cho trẻ em và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, bền vững.

Trong mọi chương trình, SC nhắm đến mục tiêu:

- Sáng tạo: Phát triển và chứng minh các giải pháp đột phá dựa trên bằng chứng, có thể nhân rộng cho các vấn đề mà trẻ em phải đối mặt
- Đạt được kết quả theo quy mô: Bằng cách sử dụng ròng rãi nhưng phương pháp hiệu quả và bền vững