TRƯỜNG TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hiện tại có trường Cao Đẳng Lào Cai là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật, hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đối tượng người học:

Hệ Trung cấp nghề chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp THCS. Các bạn trẻ tốt nghiệp THCS có thể lựa chọn hình thức vừa học THPT vừa học trung cấp nghề (theo chương trình 9+ của Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành); sau khi tốt nghiệp người học sẽ nhận được bằng tốt nghiệp THPT và Trung cấp nghề. Sau đó bạn có thể đi làm luôn, hoặc liên thông lên Cao đẳng.

Hệ Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp: yêu câu bằng tốt nghiệp THPT.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Đường M9, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3 - 830 099 

Fax: 0214 - 3 835 170 

Email:caodanglc@gmail.com

Website: https://caodanglaocai.vn

Danh sách nghành nghề đào tạo: