TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

 

Phân hiệu Ðại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo đa ngành, trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai được giao trọng trách là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, cung cấp dịch vụ về đào tạo, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các loại hình đào tạo khác, là cơ sở nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận; liên kết trong nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143 859 299

Fax: 02143 859 299

Email:Vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Website: https://laocai.tnu.edu.vn/

Danh sách nghành nghề đào tạo sau: