TRAO TẶNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO
BỆNH VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH LÀO CAI

   Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã trao tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai các trang thiết bị y tế nhằm nâng cao năng lực điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. Các thiết bị trao tặng bao gồm máy tập nói và nuốt cho trẻ bại não, máy trị liệu đa năng bằng điện cực, bàn tập đứng thẳng, các loại khung tập đi cho trẻ khuyết tật, cũng như đồ chơi tăng cường phát triển trí tuệ và khả năng vận động cho trẻ em. Trong quá trình bàn giao, các bác sĩ đã được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ.

   Ông Trần Văn Năm, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai, cho biết: “Hiện tại hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em, còn nhiều thiếu thốn về trang thiết bị. Các trang thiết bị sẽ được sử dụng cho các cháu khuyết tật, các cháu tự kỷ, bại não và các hoạt động liên quan đến khoa. Chúng tôi có Khoa Nội nhi thường có lưu lượng vào điều trị trên 100 cháu mỗi ngày, nên hỗ trợ này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chăm sóc các cháu.”

   Hoạt động này thuộc khuôn khổ Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm trọng tâm tại Lào Cai. Thông qua chương trình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mong muốn đảm bảo tất cả trẻ em dưới 18 tuổi trong vùng dự án được học tập, lớn lên khỏe mạnh, được bảo vệ và trở thành những công dân có đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

Nguồn: Dự án "Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm"