TIN TỨC:  

SỨC KHỎE - VỆ SINH VÀ DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI THẢO “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH, ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG”
Nhằm hỗ trợ phát triển các năng lực chung cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình GDTX và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm lý học đường, ngày 19/4/2024, tại trường THCS TTNT Phong Hải, Sở GD&ĐT Lào Cai phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức thành công Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của học sinh, đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lý học đường”.