DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Chương trình giáo dục trung học phổ thông của giáo dục thường xuyên sử dụng sách giáo khoa theo chương trình phổ thông chính quy, với các nội dung cơ bản, rút gọn phù hợp với sức của người học. Học xong chương trình lớp 12, học sinh sẽ được tham gia kỳ thi tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, tại trung tâm giáo dục thường xuyên còn liên kết đào tạo một số nghề phổ thông hiện nay như:

  • Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin – truyền thông
  • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
  • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ
  • Chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức

Nguồn: Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT Quy chế Trung tâm giáo dục thường xuyên (luatvietnam.vn)

Dưới đây là danh sách các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai: